Skip Navigation LinksMiljøgate-Andenes-sentrum

​​​​Prosjekt:
Oppdragsgiver:
Ferdigstilt:
Areal utomhusanlegg:​
Miljøgate Andenes sentrum
​Andøy kommune
2009
ca. 4.700m2

Oppgradering av gatedel på ca. 140m lengde inkludert tilstøtende gater, parkeringsplasser og oppholdsarealer. 
I prosjektet er det beyttet flere typer materialer, bl.a. er belegget utført i enblanding 
av betongbelegg,
brostein og asfalt. Av elementer i gaten finner man bl.a. benker av massive granittblokker, 
granitt​pullerter 
med en nordlyslogo inngravert, felt med kulestein, og en vannrenne av brostein som strekker 
seg gjennom 
hele gateløpet. Det finnes også et fonteneelement utført i en massiv granittblokk med integrerte 
lyspunkter 
og vanndyser. 

​​
Miljøgata belagt med heller, brostein og asfalt. Benk av massive granittblokker. Foto: Polarlandskap AS.

 
Detaljer i gateløpet; Møbleringssone i fortau med innstøpt kulestein og trebeplantning, vannrenne av brostein, 
granittpullerter og belysning på mast og pullert. Foto: Polarlandskap AS.
​​
Massiv granittblokk med vanndyser og belysning integrert. I bakgrunnen ses pullertbelysning, 
granittpullerter, benker og trebeplantning. Foto: Polarladnskap AS.
 
Granittbenk, utsmykning i form av kulestein, minnebauta med belysning. Foto: Polarlandskap AS.