Skip Navigation LinksSortland-skolekvartal

​​​​​Prosjekt:
Oppdragsgiver:
Ferdigstilt:​
Areal utomhusanlegg:
​Sortland ​​​​skolekvartal
Sortland Kommune
PÅGÅR​​
ca. 35.000m​2

​Prosjekt omfatter riving og etablering av ny ungdomsskole, ny videregående skole, oppgradert vegnett rundt kvartalet samt opparbeiding av arealene mellom skoletomtene til fritids- og nærleksformål. Totalt er ca 40.000m2
berørt av byggeaktivitetene (inkl. bygningsmasse).
Universell utforming har vært sterkt vektlagt i prosjektet, robuste materialer og god belysning er vektlagt for et
resultat med lang levetid.
Av innhold i kvartalet finner man blant annet fotballbane, basketballbane, soner for bordtennis, flere sitte/oppholdsplasser, gode parkeringsarealer for både bilister og syklende, samt store grøntarealer. Arealene
er tilrettelagt for bruk både sommerstid og vinterstid, bl.a. med mulighet for etablering av skiløype og skøytebane.
​​​
​​​​​​​Hovedinngang Sortland ungdomsskole. Foto: Polarlandskap AS.
Sone for sykkelparkering opparbeidet med granittbelegg og beplantning. Foto: Polarlandskap AS.


​​
​​​Adkomstveg til parkeringsplasser og hovedinngang​. Foto: Polarlandskap AS.​​   
​​​​Venstre bilde: Benk av massive granittelementer med sitteflate av treverk. Høyre bilde: Adkomst sandvolleyballbane. 
Foto: Polarlandskap AS.​​Adkomst med rampeløsning til ballbane og bordtennisareal​. Foto: Polarlandskap AS.​​
Ballbaner og gangveg som benyttes til skiløype vinterstid. Videregående skole bak til venstre. Foto: Polarlandskap AS.​​