Skip Navigation LinksE6-Bjerkvik

​Prosjekt:
Oppdragsgiver:
Ferdigstilt:​
Areal utomhusanlegg:​
Opprusting E6 Bjerkvik
Statens Vegvesen
2005
ca. 7.000m2​​

Opparbeidet rundkjøring som knytter E6 og E10 sammen. Foto: Polarlandskap AS.


​​
Venstre bilde: Oppholdsplass og gangforbindelse langs E6. Høyre bilde: Rundkjøring E6/Fv. 763. Foto: Polarlandskap. AS.Avgrensning av gangareal og parkeringsplass med trerekke og skiferblokker
. Foto: Polarlandskap AS.Skifermur og plantefelt. Foto: Polarlandskap AS.